متعلقات دکل

متعلقات دکل

متعلقات دکل به اجزا و قطعات اضافه بر سکشن در دکل های مهاری گفته می شود که لازمه نصب این نوع از دکل ها می باشد. متعلقات دکل مهاری تماماً با پوشش گالوانیزه گرم تهیه و عرضه می گردد. تاورکو تولید کننده و تامین کننده این متعلقات به شرح ذیل می باشد : میله مهار دکل میله مهار (انکر راد) که برای اتصال…