چک لیست اصول ایمنی در کارگاه ها

در هر کارگاهی می بایست اصولی جهت حفظ ایمنی افراد و محیط مراعات شود . این چک لیست را به منظور استفاده همکاران و سایر تولید کنندگان دکل در کارگاه های تولید دکل جهت ساخت دکل در اینجا ذکر میشود . امیدواریم با رعایت این نکات علاوه بر حفظ ایمنی بر کیفیت ساخت دکل ها افزوده شود . شایان ذکر است راعایت نکات ایمنی در حوزه دکل علاوه بر مراحل ساخت و تولید دکل در مراحل بعدی همچون نصب دکل و یا نصب چراغ دکل نیز مهم و حیاطی می باشد .

لذا اکیدا تاکید میوشد نصابان دکل همچون سازندگان دکل های مخابراتی نکات ایمنی مربوط به نصب دکل را سرلوحه کار خویش قرار بدهند .

یکی دیگر از مکان های که رعایت این نکات بسیار مهم می باشد کارگاه های گالوانیزه دکل می باشد . از آنجا که گالوانیزه دکل فرآیندی شیمیایی و خطرناک است رعایت نکات ایمنی در حین انجام گالوانیزه دکل نیز بسیار هائز اهمیت می باشد .

 

کارگاه تولید دکل مخابراتی

کارگاه تولید دکل مخابراتی

در ادامه اصول ایمنی کارگاه را مطالعه کنید 

 1. فصل اول: نكات عمومي
 2. فصل دوم: ایمنی در بکارگیری وسایل کمکهای اولیه
 3. فصل سوم: ایمنی در ایجاد تسهیلات بهداشتی و رفاهی
 4. فصل چهارم: ایمنی در بکارگیری وسایل حفاظت فردی
 5. فصل پنجم: ایمنی در مورد سیم کشی و نصب تأسیسات و تجهیزات برقی
 6. فصل ششم: ایمنی در استفاده از وسایل گرم کننده موقت
 7. فصل هفتم: ایمنی در استفاده از وسایل و تجهیزات اطفاء حریق
 8. فصل هشتم: ایمنی در خطوط انتقال نیروی برق
 9. فصل نهم: ایمنی در عملیات تخریب
  • عمليات مقدماتي تخريب
  • عمليات اصلي تخريب
  • عمليات تخريب و برچيدن اسكلت فلزي ساختمان
  • عمليات تخريب و برچيدن طاق ها
  • عمليات تخريب و برچيدن ديوارها
 10. فصل دهم: ایمنی در وسایل، تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی
  • نكات كلي
  • ايمني در استفاده از جرثقيل
  • ايمني در استفاده از بالابرها
 11. فصل يازدهم: ایمنی در عملیات گودبرداری و حفاری
  • عمليات مقدماتي گودبرداري و حفاري
  • عمليات اصلي گودبرداري و حفاري
  • راههاي ورود و خروج به محل گودبرداري و حفاري
 12. فصل دوازدهم: ایمنی در انبار مصالح
 13. فصل سيزدهم: ایمنی در برپا کردن اسکلت فلزی
 14. فصل چهاردهم: ایمنی در وسایل حفاظتی
 15. فصل پانزدهم: ایمنی در برش و جوشکاری با گاز و برق
 16. فصل شانزدهم: ایمنی در نگهداری از سیلندرهای گاز تحت فشار
 17. فصل هفدهم: ایمنی در اجرای سازه های بتنی
 18. فصل هجدهم: ایمنی در وسایل دسترسی موقت
  • نردبان
  • داربست
  • راه پله موقت
  • راه هاي شيبدار و معابر
 19. فصل نوزدهم: ایمنی در حفر چاه های دستی
 20. فصل بيستم: ایمنی در پخت قیر و آسفالت
 21. فصل بيست و يكم: ایمنی در استفاده از مایعات قابل اشتعال
 22. منابع

 

 

نصب دکل خودایستا

نصب دکل خودایستا

فهرست اشكال

فصل اول

 • ريخت و پاش نه تنها ضريب ايمني را پايين مي آورد بلكه بهره وري را نيز تحت تأثير قرار مي دهد . وجود ضايعات مواد و زبالهها انجام كار را دشوار مي كند. پس از اتمام هر روز كاري، كارگاه را تميز كنيد
 • قرار دادن جعبه هايي براي جمع آوري مواد زائد در كارگاه
 • ايجاد محلي مناسب به عنوان دفتر كارگاه در سايت پروژه
 • مطابق قانون كار، بكارگيري افراد زير 15 سال بطور كلي در كارگاه ها ممنوع است .
 • نصب تابلوي مشخصات پروژه در كارگاه
 • كناره يك گود بدون حصاركشي مناسب مطابق ضوابط مبحث دوازدهم و ايجاد علائم هشداردهنده . با توجه به مجاورت اين گود در كنار يك خيابان با رفت و آمد عابرين و وسائل نقليه، احتمال ايجاد خطر علي الخصوص در ساعات شب زياد است .
 • تابلوهاي ايمني بايد بدون خدشه و خوانا متناسب با وضعيت محيط و خطرات موجود در آن نصب شوند. اگر در كارگاه كارگراني از مليت هاي متفاوت كار مي كنند، بايد با علائم هشداردهنده به زبانهاي ديگر نيز ترجمه شده و در زير هر تابلو درج گردد.

فصل دوم

 • نصب جعبه كمك هاي اوليه در كارگاه
 • استفاده از آمبولانس در كارگاه براي موارد اضطراري

فصل سوم

 • ايجاد توالت بهداشتي محصور به تعداد كافي در كارگاه
 • دستشوئي با شوينده هاي بهداشتي براي سلامت كارگران
 • هر پيمانكاري موظف است تا با كسب اجاز ه از كارفرما، محل مناسبي در بيرون از محوطه كارگاه و يا گوشه امني از كارگاه را براي صرف غذا و استراحت كارگران خود آماده نمايد
 • رعايت نكات بهداشتي از نظر سالم نگه داشتن مخازن و ظروف نگهداري ضروري مي باشد
 • ايجاد محل هايي براي غذاخوري در كارگاه

فصل چهارم

 • استفاده از عينك ايمني دسته دار همراه با م اسك محافظ جوشكاري و دستكش محافظ
 • استفاده از سيسم محدود كننده سقوط (طناب مهار)
 • استفاده از طناب نجات افقي و عمودي
 • استفاده از عينك ايمني بنددار يكپارچه جهت حفاظت تابشي با درجه تيرهگي متوسط
 • استفاده از عينك ايمني بنددار يكپارچه جهت حفاظت تابشي با عدسي با درجه تيرهگي زياد
 • استفاده از لباس كار مناسب به تناسب نوع كار
 • استفاده از ماسك، عينك و پوشاندن سر و گوش در محيط هايي كه گرد و غبار زياد است
 • كلاه لبه دار، شخص را در مقابله با اشعه خورشي د محافظت مي كند
 • استفاده از وسايل و تجهيزات محافظ در برابر سقوط در اجراي اسكلت فلزي
 • استفاده از نيمه چكمه لاستيكي هنگام كار با محصولات سيماني
 • اين جوشكاران ماهر مي پندارند كه به هيچ عنوان تعادل خود را از دست نخواهند داد
 • استفاده از وسايل حفاظتي در مرحله برپا كردن اسكلت فلزي

فصل پنجم

 • سيم كشي غير اصولي در كارگاه
 • نصب تعداد كافي كليد و پريز در نقاط مختلف كارگاه براي جلوگيري از ازدياد و پراكندگي سيم هاي آز اد و متحرك
 • چه حادثه اي در راه است؟

فصل ششم

 • قرار گرفتن صحيح بخاري بر روي كف و نصب صح يح آن بنحوي كه خروج گازهاي مضر بدرستي انجام شود.

فصل هفتم

 • استفاده از كپسول اطفاي حريق در كارگاه
 • مسئولان اين كارگاه در زمينه استقرار سيستم مديريت ايمني و بهداشت، جهت موارد اضطراري با ايجاد ايستگاه آتش نشاني و موارد مورد نياز، از اين لحاظ نيز كارگاه را ايمن ساخته اند
 • ايجاد منطقه اي بدون خطر براي استعمال سيگار كارگران
 • مخفي شدن كپسول آتش نشاني

فصل هشتم

 • براي جلوگيري از خطر برق گرفتگي و كاهش اثرات زيان آور ميدانهاي الكترومغناطيسي ناشي از خطوط  انتقال برق، رعايت مقررات مربوط به حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق در كليه عمليات ساختماني ضروريست

فصل دهم

 • واژگوني جرثقيل در اثر عدم استفاده از جك هاي جانبي
 • واژگوني جرثقيل در اثر اضافه بار
 • سقوط بالابر به علت عدم وجود سنسورهاي شيبسنج
 • بروز يك حادثه در اثر عدم بررسي مسير حركت بالابر
 • نامناسب بودن خاك زير جك ها
 • توزيع بار جك هاي جانبي توسط صفحات نشيمن
 • عدم وجود فاصله بين قطعات براي توزيع بار
 • تراز بودن سطح زير پايه هاي جكهاي جانبي
 • استفاده از پوششهاي چوبي سخت براي كار بر روي زمين هاي سست
 • فاصله مناسب جرثقيل تا محل گودبرداري
 • انتقال متقارن بار توسط كابل هاي كشنده به قرقره
 • تطابق كامل كابل بالا كشنده با شيار قرقره

فصل يازدهم

 • اجراي غلط سيستم سازه نگهبان
 • ريزش ديواره و خسارت به خيابان مجاور
 • نمونه اي از مهار متقابل در گودبرداري
 • گودبرداري بدون حفاظت
 • حفاظت ساختمان مجاور

فصل سيزدهم

 • اجراي اسكلت فلزي همراه با استفاده از تمامي وسايل حفاظتي
 • كنترل حركت تيرآهن ها بوسيله چند رشته طناب و بلند كردن آنها توسط جرثقيل
 • پوشاندن سطح كف طبقات با استفاده از توري هاي ايمني هنگام نصب اسكلت
 • ستونها بدون هيچگونه ساپورتي به حال خود رها شده اند. احتمال بروز خطر زياد مي باشد.
 • انجام مراحل جوشكاري و برپا كردن اسكلت بدون توجه به مسائل ايمني .

فصل چهاردهم

 • قرار ندادن نرده يا محافظ مناس ب در فضاي باز طبقات براي جلوگيري از سقوط
 • نصب كابلهاي ايمني جانبي يا نرده براي محافظت، بلافاصله پس از نصب كفها
 • نصب نرده هاي حفاظتي براي جلوگيري از سقوط
 • نصب توري هاي ايمني در جاهايي كه امكان نصب نرده هاي حفاظتي وجود نداشته باشند
 • كليه پرتگاه ها و دهانه هاي باز در كارگاه ساختماني مي بايست توسط نرده هاي حفاظتي محافظت شوند

فصل پانزدهم

 • وسايل حفاظتي مورد استفاده در جوشكاري
 • تهويه هواي داخل كابين هنگام جوشكاري
 • كنترل سيمهاي جوشكاري و تعويض آن در صورت نياز
 • استفاده از تمامي وسايل ايمني در حين جوشكاري

فصل شانزدهم

 • نحوه انتقال مناسب كپسولها
 • سيلندرها بايد بصورت ايستاده به جايي محكم بسته شوند
 • محل محصور شده و مناسب براي نگهداري سيلندرها
 • بستن سيلندرها بصورت ايستاده و استفاده از كلافهاي نخصوص روي سيلندرهاي پر

فصل هفدهم

 • عدم استفاده از دستكش و عينك به هنگام اجراي شاتكريت
 • كارگراني كه در ساختن، حمل و ريختن بتن اشتغال دارند، بايستي مطابق مقررات به كفش، لباس، كلاه و دستكش حفاظتي مجهز باشند.
 • كارگراني كه در ارتفاع، كار بستن آرماتور و قالب و ريختن بتن را انجام مي دهند و در معرض خطر سقوط قرار دارند، بايستي مجهز به كمربند ايمني و طناب مهار باشند

فصل هجدهم

 • انواع نردبان هاي دو طرفه (بازوهاي فاصله نگهدار بايد در حالت باز قفل شوند
 • استفاده از نردبانهاي هادي جريان برق كه باعث حادثه شده است
 • هرگز بر روي تاج نردبان هاي متحرك و تاشو تايستيد
 • برخي نكات ايمني استفاده از نردبان
 • داربست لولهاي تكميل شده
 • تكيه گاه هاي نامناسب براي داربست
 •  داربست همراه با دستكهاي پيش آمده جانبي
 • راه پله موقت (راه دسترسي ايمن به طبقات فوقاني)
 • احتمال سقوط فرد در اثر نامناسب بودن داربست وجود دارد
 • قرار دادن بار اضاف ي بر روي داربست كه منجر به خرابي داربست يا تخته ي بنايي مي شود
 • لازم است سه نقطه از بدن با نردبان در تماس باشد
 • كشيده شدن بدن كارگر و عدم رعايت نكات ايمني در استفاده از نردبان
 • آيا اين دو نفر راه مناسبي را براي بالا بردن انتخاب كرده اند؟
 • متناسب بودن عرض جايگاه كار و نبود وسايل حفاظتي مناسب اطراف جايگاه، باعث بروز حادثه شده است
 • استفاده از وسايل مرغوب براي مهار مناسب پايه هاي داربست و چوب مناسب براي جايگاه كار

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط