مشخصات و روش آزمایش ضخامت پوشش گالوانیزه

یکی از آپشن های دکل های مخابراتی داشتن گالوانیزه می باشد . حال چه به صورت گالوانیزه گرم چه به صورت گالوانیزه سرد.

خریدار دکل  به عنوان مصرف کننده میبایست متوجه تفاوت در نوع گالوانیزه گردد. در این مطلب سعی میشود راهنمایی به خریداران انواع دکل های مخابراتی شود . تا بتوانند تشخیص دهند کیفیت دکل و وکیفیت گالوانیزه خریداری شده آنها در چه سطحی می باشد .

پوشش گالوانیزه گرم به روی سازه های ساخته شده از آهن و فولاد

مشخصات و روش آزمایش (ISO 1461 :1999 )

الزامات عمومی :

 توجه1 :

ترکیب شیمیایی و حالت سطح ( میزان صافی و زبری ) فلز پایه ، حجم اجزاء  و شرایط گالوانیزاسیون بر ظاهر ، ضخامت ، ساختمان و خواص فیزیکی / مکانیکی پوش اثر دارد .

توجه 2 :

اطلاعاتی که باید توسط خریدار (مشتری) باید تهیه شود .

– ترکیب شیمیایی و هرگونه خصوصیات فلز پایه که بر فرایند گالوانیزه گرم موثر خواهد بود .

– نحوه شناسایی و مشخصه سطوح – که به عنوان مثال در طراحی و یا به نحوه مناسبی در نمونه علامت زده شده است .

– یک نقشه و یا هر مشخصه انی که سطوح غیر همسطح را نشان دهد .

– یک نمونه ویا هر تعریف دیگریکه از الزامات نهایی می شود .

– هرگونه خواسته  قبل از انجام کار

– نیاز و شرایط قابل پذیرش برای پوشش هایی که با نیروی گریز از مرکز ( سانتریفوژ کردن ) تهیه می شوند .

– ترکیب بازرسی و کنترل

ضخامت:

 جدول 1:  حداقل وزن پوشش ( در ارتباط با ضخامت ) برای نمونه هایی که سانتریفوژ نشده اند

گالوانیزه دکل

گالوانیزه دکل

 جدول 2:  حداقل وزن پوشش ( در ارتباط با ضخامت ) برای نمونه هایی که سانتریفوژ شده اند

گالوانیزه دکل

گالوانیزه دکل

چسبندگی :

در حال حاضر استاندارد روش خاصی برای تست چسبندگی به روی پوشش هایی که گالوانیزه گرم شده اند  را ارائه نمی دهند

ضرورت انجام آزمایش کیفیت گالوانیزه و  چسبندگی بر روی پوشش ، به سبب ویژگی  و مشخصات پیوندهای متالورژیکی که بین فلز پایه ( که همان آهن یا فولاد می باشد  )  با فلز پوشش(روی) ندارد.

تاورکو این ضمانت را به مشتریان خود می دهد که انواع دکل های تولیدی خود را از قبیل دکل مهاری ، دکل خودایستا و دکل منوپل . بنا به خواست خریدار دکل با بهترین کیفیت گالوانیزه گرم و یا گالوانیزه سرد به مشتریان تحویل  میدهد .
بارگیری دکل مهاری از گالوانیزه

بارگیری دکل مهاری از گالوانیزه

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط