دستورالعمل هماهنگی و قوانین نصب دکل آنتن در سطح شهر

از آنجایی که هر سازه ای نیاز به مجوزهای از قبیل مجوز نقشه ، مجوز ساخت و مجوز بهره برداری نیاز دارد . سازه های مخابراتی مانند دکل های فلزی نیز ، با هر نوع کاربری دکل مخابراتی ، دکل آنتن و یا دکل اینترنت نیز میبایست قوانین و مقرراتی را مطابق با قوانین صادر شده از سوی قانون گذار رعایت نمایند . از همین رو در اینجا عینا مطلب و صورتجلسه مصوبه سازمان تنظیم مقررات رادیویی و سازمان اومور مشترک شهر را که متولی این امور میباشند در مورد دستورالعمل نصب دکل ، به منظور مطالعه و مشاهده شما عزیزان علاقه مند به صنعت دکل آورده ایم .

 

"مجوز

دستورالعمل هماهنگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شهرداری های کشور برای نصب دکل آنتن

دکل آنتن : هر نوع سازه ای با احتساب ابعاد آنتن و تاسیسات جانبی ، که ارتفاع آن از پایه دکل آنتن و یا گستردگی آن حسب ضوابط شهری تعیین میشود . این تعریف شامل تعریف سایت نمیشود .

مجوز استفاده از تکه باند فرکانسی : مجوزی است که سازمان برای یک شخص حقوقی جهت استفاده از یک یا چند تکه باند فرکانسی در یک قلمرو و مدت معین بدون ذکر محل نصب دکل وایرلس صادر میشود .

ماده های تصویب شده جهت دستورالعمل مذکور 

ماده 2 – تاسیس و احداث هرگونه دکل آنتن در حوزه شهری بدون اخذ مجوز از سازمان ( به استثنای موارد ذکر شده در ماده 5 ) و شهرداری مربوطه یا نماینده تام الاختیار آن مممنوع است .

ماده 3 – متقاضی موظف است پس از دریافت موافقت اولیه سازمان برای تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی در حوزه شهری ، نسبت به اخذ مجوز نصب دکل آنتن از شهرداری مربوطه تام الاختیار آن اقدام نماید .

ماده 4 – ضوابط مربوط به حداکثر ارتفاع و سطح آنتن و دکل آنتن در حوزه شهری بر اساس رعایت الزامات شهری حسب سیاست های شواری عالی استان ها تعیین شده و توسط شهرداری ها اجرا میشوذد .

ماده 5 نصب دکل های آنتن متعلق به :

الف ) سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای پخش عمومی برنامه های رادیویی و تلویزیونی

ب ) دارندگان مجوز استفاده از تکه باند فرکانسی

نیازمند اخذ مجوز جداگانه برای هر دکل آنتن از سازمان نیست .

 

 

دستورالعمل نصب دکل

دستورالعمل نصب دکل

ماده 6 – موافقت همزمان سازمان و شهرداری برای تاسیس و احداث دکل وایرلس در حوزه شهری ، نافی ضرورت اخذ سایر مجوزها نیست .

ماده 7 – این دستورالعمل مشتمل بر تمام دکل های منصوبه در شهرها قبل از تصویب این دستورالعمل ، نیز میگردد .

این دستور العمل در هفت ماده تنظیم و طبق بند 38 کمیسیون فنی ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای ( آماتوری ) شماره 4 / 91 لازم الاجرا است .

تاورکو

شرکت تاورکو در زمینه اخذ مجوز دکل اینترنت و وایرلس ، دکل آنتن و دکل مخابراتی هم در زمینه مشاوره و هم در زمینه اجرا به منظور استاندارد سازی دکل مورد نظر خدماتی را در نظر گرفته است . شما میتوانید به بخش خدمات تاورکو در سایت شرکت مراجعه نماید و خدمات ارائه شده توسط مجموعه تاورکو را در این زمینه مشاهده نمایید . یا از اینجا اخذ مجوز دکل را بخوانید .

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط