دکل انتقال برق تلسکوپی

نوع دیگر دکل توزیع برق دکل های تک پایه میباشند که از زیر مجموعه دکل های منوپل محسوب میشوند . از محاسن استفاده از دکل انتقال برق تلسکوپی می توان به نگرش مردم نسبت به انواع دکل داشت . از آنجا که شایعاتی همچون سرطان زا و مضر بودن انواع دکل بین مردم قوت گرفته است . لذا اصولا مردم دوست ندارند در نزدیکی محل سکونت خود یک دکل بزرگ مانند دکل های خودایستا بزرگ باشد .

ساختار دکل‌های برق تلسکوپی، شبیه پایه‌های روشنایی تلسکوپی است.

نمونه‌ای از این دکل‌ها در یک خط چهار مداره‌ی ۱۳۲ کیلوولت، برای نخستین بار در سال ۱۳۸۶ در خوزستان استفاده شد.

مزیت این دکل‌ها به دکل‌های مشبکِ خرپایی محیطی، اِشغال فضای بسیار کمتر است. به طوری که یک دکل تلسکوپی برای خط انتقال ۴۰۰ کیلولت، با ارتفاع ۵۰ متر، برای استقرار تنها به ۳ متر مربع فضا نیاز دارد، اما یک دکل خرپایی مشابه، نیاز به ۱۲۵ متر مربع فضا خواهد داشت.

دکل برق خودایستا

دکل برق خودایستا