اصول کلی ساخت و نگهداری دکل های مخابراتی

اصول کلی دکل های مخابراتی

در پخش و انتشار امواج يكي از فاكتورها والمانهاي مهم سيستم دكل و آنتن مي باشد . در محاسبه پترن و قدرت تشعشع براي طراحي يك ايستگاه تلويزيوني ارتفاع دكل نقش مستقيم ومهمي داشته و بخاطر اهميت اين موضوع ايستگاههاي تلويزيوني را در ارتفاعات مشرف به منطقه پوشش احداث مي كنند كه براي پوشش از بهترين بهره تشعشعي و فاكتور ديد مستقيم استفاده شود . دكلهاي مخابراتي و بخصوص دكلهاي مورد استفاده در فرستنده هاي تلويزيوني را مي توانبه چند دسته تقسيم كرد.

الف : از نظر ساختاري

ب : از نظر ارتفاع

ساختاری :

دكل خود ايستا سه پايه لوله اي – دكل خود ايستا سه پايه نبشي

دكل خود ايستا چهار پايه نبشي – دكل مهاري سه پايه لوله اي

دكل مهاري سه پايه نبشي – دكل مهاري چهار پايه نبشي

دكل هاي اطاق دار (برجك)

 

دکل خودایستا

ارتفاع :

دكل هاي موجود در صدا و سيما بر حسب ارتفاع از دكل ۶ متري تا دكل ۳۲۰ متري مي باشد که دكلهايي با ارتفاع متفرقه از 6 الی 320 متردر ايستگاههاي كشور در حال بهره برداري مي باشد.

براي آناليز و طراحي دكل از نرم افزار ويژه طراحي استفاده مي شود.استاندارد هاي مورد استفاده در بخشهاي مختلف آناليز و طراحي :

AISC                     طراحي سازه فولادي

DIN ASTM               مشخصات فولاد گالوانيزه

AWS                                      جوشكاري

EIM ACI                         طراحي فنداسيون

ICAO                              مشخصات چراغ

EIA-RS-O                                  يستم زمين

EIA/TIA-222                بارگذاري و طراحي دكل

طراحی دکل

طراحی دکل

براي نصب و بستن آنتن بر روي دكل با توجه با ساختار دكل و آنتن در بالاترين قسمت دكل ميله برقگير نصب و كمي پايين تر چراغ دكل نصب مي گردد و سپس به ترتيب آنتنهاي FM/VHF/UHF  و با توجه به سيگنالهاي دريافت در بعضي از بخشهاي دكل آنتنهاي ورودي و مخابراتي و ماكروويو نيز نصب مي شود .

براي نصب دكل يكي از اساسيترين بخشها فنداسيون دكل است كه پس از طراحي و انتخاب نوع دكل و ارتفاع آن مطالعات روي خاك منطقه انجام مي شود كه با در نظر گرفتن جهت وزش باد سرعت باد و … طبق استاندارد ACI يا EIM  و مشخصات بتون ميل گرد و … محاسبه و تعيين مي شود.

نگهداری:

نگهداري دكلها را مي توان بدو بخش تقسيم كرد :

۱- از نظر آچاركشي دكل و بازديد سيستم آنتن

۲- از نظر خوردگي

با توجه به اينكه دكلها در ارتفاع و در شرايط سخت جغرافيايي و آب و هوايي قرار دارند و مدام در برابر تنشهاي فشاري و كششي پيچشي بوده لذا لازم است در بعضي مناطق حداقل هر شش ماه يكبار دكل بصورت كامل بازديد و بررسي شود.

كه در اصطلاح دكل بندي آبندي سر فيدرها و رابطها از بحث هاي مهم در بخش نگهداري دكل وسيستم آنتن و دكل مي باشد كه در صورت بي دقتي و عدم رعايت اصول اوليه خسارتهاي جبران ناپذيري را به سيستم وارد نموده و باعث قطعي برنامه ها مي شود كه توجه دقيق و تخصصي درنصب رابطها و سر كابل و سر فيدر لازم بوده و سپس چسب كاري اصولي .

 

دکل مهاری G55

دکل مهاری G55

اصول خوردگی:

براي ترسيم دور نماي صحيح خوردگي لازم به يادآوري است كه انتخاب مواد براي كاربردهاي مورد نظر بستگي به فاكتورهاي مختلفي دارد كه يكي از آنها مقاومت در برابر خوردگي است. اگرچه عمدتاٌ مقاومت خوردگي فلزات مورد نظر ماست ليكن انتخاب نهايي غالباٌ به فاكتورهاي ديگر بستگي خواهد داشت .

تعریف خوردگی:

تغييراتي را كه فلزات در نتيجه واكنشها ي شيميايي يا الكتروشيميايي سطحي با محيط اطراف ايجاد مي كنند باعث تخريب تدريجي قطعات مي شود كه خوردگي ناميده مي شود .كه اين تخريب بر اثر فعل و انفعالات خوردگي از جمله عواملي مانند :

درجه حرارت – غلظت محيط – رطوبت – آب و هوا و دما بوجود مي آيد .

انواع خوردگی :

خوردگي را مي توان به روشهاي مختلف طبقه بندي نمود اساس طبقه بندي به ظاهر و شكل خورده شده مي باشد كه بدين طريق صرفاٌ با مشاهده فلر خورده شده مي توان نوع خوردگي را مشخص كرد .

براي تشخيص نوع خوردگي در اكثر موارد چشم غير مسلح كافي است لكن گاهي اوقات بزرگنمايي مفيد و يا ضروري است . دربين انواع خوردگي مي توان ۸ نوع منحصر بفرد پيدا نمود كه كم و بيش وجه تشابهي دارند كه عبارتند از :

۱- خوردگي يكنواخت يا سر تاسري

۲- خوردگي گالوانيك يا دو فلزي

۳- خوردگي شياري

۴- حفره دار شدن

۵- خوردگي بين دانه اي

۶- جدايش انتخابي

۷- خوردگي سايشي

۸- خوردگي توام با تنش

اين طبقه بندي اختياريست و ممكن است صد در صد كامل نباشد ليكن با انواع مشكلات و انهدامهاي ناشي از خوردگي را شامل مي شود .

روش های حفاظت خوردگی:

براي حفاظت از خوردگي نسبت به نوع آن مي توان از روشهاي مختلفي استفاده نمود . معمولاٌ ازنظر اقتصادي مهمترين عامل تعيين كننده انتخاب روش صحيح است .براي كنترل سرعت خوردگي و حفاظت از آن نكات اساسي زير بايد همواره مورد توجه قرارگيرد :

الف ) انتخاب مواد

انتخاب مواد مناسب در ساختمان قطعات از لحاظ مقاومت خوردگي در شرايط خاص محيط كار مؤثر مي باشد .

۱- فلزات و آلياژ

۲- خالص كردن فلز

۳- غير فلزات

۴- تغيير محيط خورنده

۵- کاربرد ممانعت كننده

ب) طراحی دکل

عوامل قابل پيش بيني در طراحي كه مي تواند در فعل و انفعلات خوردگي مؤثر باشد .

۱- ضخامت ديواره

۲- قوانين طراحي

ج)  حفاظت کاتدی و آندی

ايجاد تغییراتمناسب در محيط خورنده براي كاهش هر چه بيشتر اثر خوردگي آن مي باشد :

۱- حفاظت كاتدي

۲- حفاظت آندي

۳- مقايسه كاتدي و آندي

د) پوشش ها :

انتخاب پوشش ها ي غير حفاظتي مناسب لازم مي باشد :

۱- پوششهاي فلزي و پوششهاي غير آلي ديگر

۲- پوششهاي آلي

۳- استانداردهاي كنترل خوردگي

۴- آناليز شكست

خسارت ناشي از خوردگي

در چند پاراگراف نمي توان اثرات زيانبار ناشي از خوردگي را بيان نمود .

برد مواد مقاوم در براب خوردگي باعث صرفه جويي عمده مي باشد كه عدم آن باعث خسارات و مخارج سنگين تعميرات مي باشد .

دور نماي آينده در رابطه با خوردگي :

در آينده مهندسين خوردگي در طراحی دکل جوابگوي انتظارات بيشتري مي باشند . مهندسين خوردگي بايستي با تخصص و كاربرد نبوغ خود جوابگوي مشكلات جديد باشند .

 

در پایان یادآور میشویم تاورکو تمامی این مبانی و اصول درکل را از مرحله طراحی دکل ،  تولید و ساخت دکل ، نصب دکل و حتی پشتیبانی و نگهداری دکل را با بهترین کادر مجرب و حرفه ای با قیمت بسیار مناسب خدمت رسانی می کند .

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط