ساماندهی دکل های مخابراتی و آنتن

شرکت ارتباط مشترکین به عنوان متولی سامان دهی دکل های مخابراتی ، دکل اینترنت و دکل های وایرلس ، آنتن و ایستگاه های رادیویی در سطح شهر طبق مصوبه ای مشتمل بر هجده ماده و شش تبصره که در جلسه علنی – رسمی شورای شهر اسلامی شهر تهران در سال 90 به تصویب رسید . موظف به سامان دادن به اوضاع انواع دکل مهاری پشت بامی ، خودایستا و منوپل در سطح شهر تهران گردید. ساماندهی دگل های مخابراتی بسیار اهمیت بالایی دارد.

 

استاندارد سازی دکل

استاندارد سازی دکل

هدف ساماندهی دکل های مخابراتی شهر

هدف کلی سامان دهی دکل ها ، آنتتن ها و ایستگاه های ارتباط رادیویی در راستای حفظ سیما و منظر شهری تهران و سلامت مردم ، پرتو کاران و محیط زیست می باشد . اما در کنار این هدف کلی اهداف خرد دیگری نیز در چشم انداز این طرح می باشد . من جمله :

⦁ ساماندهی استقرار و ارتقاء سطح ایمنی دکل های مخابراتی ، آنتن ها و ایستگاه های رادیویی
⦁ رعایت قانون ، مقررات و آیین نامه ها و استاندارد های حفاظت در برابر اشعه
⦁ رعایت قوانین و مقررات آیین نامه ها و استانداردها ی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات
⦁ رعایت قوانین و مقررات ، آیین نامه ها و استاندارد های بخش سلامت
⦁ ارتقای سیما و منظر شهری و سازگاری بصری دکل ها ، آنتن ها و ایستگاه های ارتباط رادیویی
⦁ استفاده مشترک از ایستگاه های ارتباط رادیویی و دکل ها
⦁ به کارگیری فن آوری های نوین ارتباط رادیویی در جهت کاهش سطح تشعشع پرتویی

 

حوزه شمول مصوبه ساماندهی دکل های مخابراتی و آنتن ها

حوزه شمول این مصوبه و طرح تمام دکل های مخابراتی ، آنتن ها و ایستگاه های رادیویی موجود ، در حال تاسیس و مواردی که در آینده ایجاد خواهند شد ، می باشد .
رعایت کلیه قوانین و مقررات ، آیین نامه ها و استاندارد های ملی ( فنی ، بهداشتی و زیست محیطی ) و دستورالعمل های سازمان حفاظت محیط زیست ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، سازمان انرژی اتمی ایران و شهرداری تهرالن برای اشخاص حقیقی و یا حقوقی متقاضی یا دارنده پروانه دکل ها ی مخابراتی ، انتن و ایستگاه رادیویی الزامی است .

کارگروه رسیدگی به مصوبه ساماندهی دکل های مخابراتی ، آنتن و ایستگاه رادیویی کیست ؟

شهرداری تهران مجاز است با رعایت ضوابط طرح جامع و تفصیلی نسبت به صدور مجوز بهره برداری از املاک عمومی شهر و اختصاصی شهرداری تهران برای مدت معین جهت نصب دکل ، آنتن و ایستگاه های رادیویی به اشخاص حقیقیو حقوقی واجد صلاحیت که دارای تاییدیه از نهادهای مندرج در ماده ششم مصوبه میباشد را اجرا نمایند ، با لحاظ قوقانین و مقررات آیین نامه و پس از تایید کارگروهی مرکب از :

1. نماینده شورای اسلامی شهر تهران
2. نماینده معاونت شهرسازی و معماری
3. نماینده معاونت خدمات شهری
4. معونت برنامه ریزی ( سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات )
5. معونت حقوقی ، شوار و امور مجلس
6. نماینده شرکت ارتباط مشترک شهر

 

آنتن و ایستگاه رادیویی

آنتن و ایستگاه رادیویی

تاورکو

یکی از خدمات و سرفصل های کاری شرکت تولید دکل تاورکو ، دریافت مجوز دکل برای ساماندهی دکل های مخابراتی با توجه به استاندارد سازی اولیه دکل مخابراتی و دریافت تاییده با مهر سازمان نظام مهندسی مباشد . برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با کارشناسان و مشاورین متخصص ما در این زمینه تماس بفرمایید .

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط