پایه دو طرفه تی شکل یک نوع پایه است که دارای دو وجه متقابل و متناظر با هم است. این پایه در شکل یک حرف “T” قرار دارد، به طوری که دو سر آن به صورت افقی یا عمودی قرار گرفته‌اند و بخش عرضی آن به عنوان وسطین یا قاعده شناخته می‌شود.

پایه دو طرفه تی شکل در انواع مختلف ساختاری و اندازه‌ها وجود دارد و برای استفاده در صنایع و سازه‌های مختلف استفاده می‌شود. از جمله کاربردهای متداول این پایه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. سازه‌های فلزی: پایه دو طرفه تی شکل در ساخت و ساز سازه‌های فلزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مثلاً در ساخت ستون‌ها، تیرها و بالشتک‌ها از این نوع پایه استفاده می‌شود.

2. سازه‌های بتنی: در ساخت سازه‌های بتنی نیز از پایه دو طرفه تی شکل استفاده می‌شود. این پایه می‌تواند به عنوان قالب و نیز بعداً به عنوان بخشی از سازه استفاده شود.

3. صنایع الکترونیکی: در برخی مدارهای الکترونیکی نیز پایه دو طرفه تی شکل استفاده می‌شود. این پایه می‌تواند به عنوان یک کانکتور برای اتصال قطعات الکترونیکی به یکدیگر استفاده شود.

4. سازه‌های مکانیکی: در ساخت سازه‌های مکانیکی نیز از پایه دو طرفه تی شکل استفاده می‌شود. این پایه می‌تواند به عنوان قطعه‌ای برای اتصال و یا تثبیت قطعات مکانیکی مورد استفاده قرار بگیرد.

در کل، پایه دو طرفه تی شکل به علت ساختار خاص خود، استحکام بالا، پایداری و قابلیت استفاده در برنامه‌های مختلف مورد توجه قرار می‌گیرد.