گواهینامه ها و مجوز تولید دکل

 

تعدادی از مدارک، گواهینامه ها و مجوز تولید دکل و همچنین حسن انجام کارهایی که شرکت تاورکو کسب کرده است برای شما قرارداده ایم. تاورکو طی سالیان فعالیات در زمینه تولید و ساخت دکل های مهاری، دکل خودایستا و دکل منوپل افتخارات و جوایز ارزنده ای کسب کرده است. تاورک. همواره با حفظ کیفیت تولیدات و مشتری مداری سعی داشته تا رضایت حد اکثری مشتریان را کسب کرده باشد. پروژه های نصب دکل و بهره برداری از انواع دکل مهاری ، خودایستا و منوپل  باعث شده تا شرکت های مربوطه نامه هایی برای تشکر و حسن انجام کار برای شرکت تاورکو ارسال نمایند. برخی از آن ها را در زیر مشاهده می‌کنید.

تصاویر گواهینامه و مجوزها