2 شهریور 1398

پایه چراغ خیابانی

پایه چراغ خیابانی لوله ای   پایه چراغ خیابانی لوله ای از انواع دکل های منوپل بوده که…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

m.vafabakhsh

2 شهریور 1398

برج روشنایی (دکل روشنایی) با تاج ثابت

برجهای روشنایی (دكل روشنايي، برج نوری) برج روشنایی یا دکل روشنایی از انواع دکل منوپل…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

m.vafabakhsh

2 شهریور 1398

دکل روشنایی استادیومی

برج یا دکل روشنایی استادیومی چیست ؟   دکل روشنایی استادیومی برای تامین روشنایی استاندارد زمین های…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

m.vafabakhsh

2 شهریور 1398

دکل دوربین اسپید دام

دکل دوربین اسپید دام   دکل دوربین اسپید دام از نوع منوپل (تک پایه) بوده…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

m.vafabakhsh

2 شهریور 1398

دکل خود ایستا چهار پایه تمام نبشی

تعریف دکل خودایستا چهار پایه دکل خودایستا چهار پایه طرح خاص در بعضی مواقع برای مواردی غیر…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

m.vafabakhsh

2 شهریور 1398

دکل خود ایستا سه پایه

دکل خود ایستا سه پایه تمام نبشی دکل خود ایستا سه پایه تمام نبشی از انواع دکل های خود ایستا ۳ پایه می…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

m.vafabakhsh

2 شهریور 1398

دکل خود ایستا

دکل خود ایستا   خصوصیات قطعات در انواع دکل خود ایستا : کلیه دکل ها از جمله دکل ۴…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

m.vafabakhsh