دستگاه تست چاه ارت

دستگاه تست چاه ارت برای تست چاه ارت به دو صورت می توان عمل نمود : ۱– توسط دستگاه ارت سنج در این حالت برای تست چاه ارت دو عدد سوند که جزء لوازم جانبی دستگاه ارت سنج می باشد را در فاصله های مساوی بین ۵ تا ۱۰ متر و در یک راستا از چاه…

تست چاه ارت

تست چاه ارت به منظور حصول اطمینان از صحت کار کرد سیستم ارت در مقابل اضافه ولتاژهای تولید شده در بدنه که باعث صدمه دیدن دستگاه ها و افراد می‌ شود ، همچنین ولتاژ های بسیار زیاد و خطرناک ناشی از برخورد صاعقه با دکل های مخابراتی ، وایرلس ، اینترنتی و … ضروریست به صورت سالانه…

اجرای چاه ارت

اجرای چاه ارت

برای دست یافتن به یک سامانه وصل شدن به زمین برای کار مربوطه به اجرای چاه ارت ، با دوام و قابل اعتماد باید از جهت های متفاوت اعم از طراحی ، اجرا و انتخاب مصالح مناسب به این عمل اجرای چاه ارت توجه لازم کرد. اما در بین کل قیمت های مختلف این سامانه…