چراغ دکل کابلی

چراغ دکل کابلی : سیستم روشنایی دکل جهت مشخص شدن ارتفاع و محل دکل در شب می‌باشد. تا هواپیماها و بالگردها در هنگام پرواز در منطقه با دکل برخورد نکنند. مطابق استاندارد ICAO  سیستم روشنائی برای دکل‌های بلندتر از ٣٠ متر الزامی می‌باشد که در بعضی مواقع .بنا به دلایلی در دکل‌های کوتاه تر نیز الزامی می‌شود. این سیستم شامل چراغ دکل، لامپ (ترافیکی ٨٠٠٠ ساعتی)، فتوسل، فلاشر و…

چراغ دکل سولار

چراغ دکل سولار

نگاهی کوتاه بر چراغ دکل سولار : چراغ دکل سولار : سیستم روشنایی دکل جهت مشخص شدن ارتفاع و محل دکل در شب می‌ باشد. تا هواپیما ها و بالگرد ها در هنگام پرواز در منطقه با دکل برخورد نکنند. مطابق استاندارد ICAO  سیستم روشنائی برای دکل‌ های بلندتر از ٣٠ متر الزامی می‌ باشد که در بعضی مواقع بنا به دلایلی در دکل‌ های…